Nadruk

Wielość technologii stosowanych w nadrukach pozwala wykonać go na niemalże każdym materiale
lub przedmiocie.
Nadruki wykorzystywane są  zarówno w branży reklamowej jak i w przemyśle.

Wykonujemy nadruki korzystając z następujących technik:

- Tampondruk - zaliczany do tzw. druku wklęsłego, służy do wykonywania małych i precyzyjnych nadruków .
Polega na przenoszeniu wzoru tamponem z matrycy na przedmiot.
Można wykonywać nadruki jednokolorowe, wielokolorowe oraz triadę (klasyfikacja CMYK).

Drukujemy na przedmiotach typu kubki, bidony, termosy, latarki i narzędzia, artykuły piśmiennicze, notesy,
artykuły biurowe, art. domowe, akcesoria osobiste i dla dzieci, artykuły elektroniczne, podzespoły
do maszyn i urządzeń. Zastosowanie w reklamie oraz przemyśle.

- Sitodruk - lub inaczej druk sitowy czy serigrafia.
Jest to technika druku, w której formą jest szablon nałożony na drobną siatkę.
Wykonanie odbitki polega na przetłaczaniu farby przez matrycę.
Wykorzystywany do nadruku na odzieży i tkaninach.
Nadruki mogą być jedno lub wielokolorowe.

- Transfer - jest to nadruk wykonywany na papierze, który następnie zostaje przeniesiony na drukowane podłoże,
poprzez użycie prasy z odpowiednim dociskiem i temperaturą, wzór pozostaje na materiale,
dzięki czemu uzyskujemy pożądany efekt (np. nadruk na koszulkach).
Polecany szczególnie gdy chcemy uzyskać nadruk jasny na ciemnym podłożu.

- Sublimacja - technika służy do nadruków na tkaninach białych i jasnych poliestrowych (sztucznych).
Jest metodą bardzo trwała, wykorzystujemy ją np. do nadruków na odzieży sportowej , koszulkach do biegania,
dla rowerzystów czy do jogi.
Zaletą jest możliwość wykonania pojedynczych sztuk.

- Termotransfer - potocznie nazywany wgrzewką .
Technika ta polega na wykonaniu nadruku przy użyciu specjalnej folii termotransferowej,
którą aplikuje się na materiał, a następnie wgrzewa się pod wysoka temperaturą.
Zaletą jest możliwość wykonania pojedynczych sztuk.

 

Regulamin  konkurs do facebooka:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „pierwsze 100 like'ów!”.
 2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Tampo Kleks K.J. Kondraciuk, ul. Gajowa 1 B, 81-658 Gdynia.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/Tampo-Kleks w dniach 21.08 – 1.09 2017 roku (do godziny 12:00 w południe).
 4. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Polski.

 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) Nie jest pracownikiem firmy Tampo Kleks

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) Osoba biorąca udział w Konkursie musi "polubić" nasz konkurs
c) Osoba biorąca udział w Konkursie musi opublikować na swoim profilu Facebook-owym nasz fanpage https://www.facebook.com/Tampo-Kleks
d) Osoba biorąca udział w Konkursie musi "polubić" nasz fanpage https://www.facebook.com/Tampo-Kleks

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest bluza typu kangurka z personalizowanym nadrukiem przesłanym przez klienta, po uprzednim skonsultowaniu możliwości nadrukowania danego wzoru
 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie będzie Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook (w osobnych postach oraz na massengerze) w piątek 1.09 do godziny 16.00
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien przesłać dane kontaktowe do wysyłki nagrody w wiadomości prywatnej na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/Tampo-Kleks w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Tampo Kleks, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 7. Nie ma możliwości zamiany otrzymanej nagrody na jej równowartość pieniężną.
 8. Nie ma możliwości przeniesienia wygranej nagrody na inną osobę.
 9. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Tampo Kleks.
 10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację przesłanej przez niego grafiki na bluzę na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/Tampo-Kleks

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.tampokleks.pl